Dr. Shroff’s Charity Eye Hospital

Helen Keller International

Seva Foundation

International Eye Foundation

Orbis International

Helen Keller International

L.V. Prasad Eye Institute of the Indo-American Eye Care Society

Aravind Eye Foundation

Helen Keller International

Himalayan Cataract Project